فناوری پرینت سه بعدی و کاربرد های آن

پرینت سه بعدی یکی از روش های جدید است که با آن می توان ایده های نو و طراحی شده را بدون در نظر گرفتن محدودیت های ساختی که در روش های ماشین کاری مختلف وجود دارد، با کمترین زمان و هزینه ساخت . پرینتر سه بعدی در زمینه های متعددی از قبیل پزشکی، جواهرات، قالب سازی، مجسمه سازی و...کاربرد دارد.

ادامه خواندن فناوری پرینت سه بعدی و کاربرد های آن