تاریخچه پرینترهای سه بعدی

تاریخچه پرینترهای سه بعدی

پرینت سه بعدی یکی از تکنولوژی های در دسترس در این روزهاست که شرکت های متعددی در عرصه تولید انواع آن فعالیت دارند. با این وجود مدت ها زمان و تلاش بی وقفه در پس این تکنولوژی کاربردی وجود داشته و پرینترهای امروزی حاصل حدود سی سال تجربه می باشند. در ادامه به تاریخچه پرینترهای سه بعدی می پردازیم.

اولین ایده ی ثبت شده در تاریخچه پرینترهای سه بعدی در سال 1980 توسط Hideo Kodama شکل گرفت؛ که شامل یک سیستم پروتوتایپ سریع فتوپلیمری بود که متریال مورد استفاده توسط اشعه UV سخت می شد. با این حال ایده ی آقای Kodama هیچ گاه تجاری سازی نشد.

تکنولوژی sla

در سال 1986 Chuck Hull به تکنولوژی sla دست پیدا کرد. تکنولوژی sla یا stereolithography روش پرینت سه بعدی است که با شکل گیری لایه به لایه مدل توسط تابش اشعه لیزر بصورت انتخابی و اتصال زنجیره های مولکولی به یکدیگر اتفاق می افتد.

تکنولوژی sls

در سال 1987 Carl Deckard با جایگزین ساختن رزین مایع با پودری غیر متراکم روش sls را پایه گذاری کرد. در این روش تابش اشعه لیزر بصورت انتخابی سبب اتصال و پیوند ماده ی پودری و شکل گیری مدل جامد می شود. نخستین دستگاه Carl Deckard بتسی نام داشت. لازم به ذکر است تجاری سازی تکنولوژی sls تا سال2006 به طول انجامید.

تکنولوژی FDM

در سال 1989 Scott Crumpو همسرش LISA روش FDM را اختراع کردند. Fused deposition modeling روش ساخت افزایشی است که شامل فیلامنت پلیمری جامدی است که پس از ذوب شدن لایه به لایه در موقعیت های مورد نظر قرار گرفته و مدل را شکل می دهد. این زوج بعدها شرکت stratasys را تاسیس کردند که در زمینه تکنولوژی های ساخت افزایشی سرآمد است.

پرینت فلزات

در سال 1997 اولین بار پرینت سه بعدی از جنس فلز با تکنولوژی (LAM(laser additive manufacturing توسط aeromat انجام شد. در این روش از لیزر پرتوان برای اتصال اتم های پودر تیتانیوم استفاده شد.

پرینت عضو پیوندی

در سال 1999 برای اولین بار از طریق پرینت سه بعدی، عضو پیوندی که یک مثانه بود تولید و به یک انسان پیوند شد.

دیدگاهتان را بنویسید